Kilka dni temu media społecznościowe obiegła informacja o bardzo trudnej sytuacji 17-osobowej grupy obywateli Ukrainy, którzy przebywając na terenie powiatu kutnowskiego, zostali objęci kwarantanną. Z dostępnych informacji wynikało, że osoby te zostały pozostawione bez środków higienicznych i żywności. Sprawa zainteresowała jedną z łódzkich organizacji i osoby te otrzymały bezinteresowną doraźną pomoc, ale po zapoznaniu się z tą sprawą postanowiłam skierować do Starostwa Powiatowego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej pytania o to czy sytuacja obcokrajowców poddanych kwarantannie jest na bieżąco monitorowana przez obie instytucje i czy wiadomo ile takich osób przebywa w powiecie, a także jak wygląda ich sytuacja pod kątem zapewnienia im
właściwych warunków bytowych, w tym dostępu do żywności i środków higienicznych.

O udzielonej odpowiedzi poinformuję jak tylko je otrzymam