Bardzo poruszył mnie artykuł w mediach opisujący dramat 89-letniej poddębiczanki, która przez cztery dni leżała w wannie pełnej wody. Dzięki zainteresowaniu i interwencji sąsiadów, którzy wezwali odpowiednie służby, kobietę udało się uratować. Mimo szczęśliwego finału, to dramatyczne wydarzenie skłania do refleksji nad losem samotnych osób starszych oraz trudnościami, jakich doświadczają podczas wykonywania codziennych czynności.

Osób starszych zamieszkujących samotnie bez wsparcia bliskich z roku na rok przybywa. Nie zawsze jest to wina braku zainteresowania rodziny, czasem osoby te po prostu nie mają nikogo bliskiego, dzieci, wnuków, które mogłyby się nimi zaopiekować. Dlatego też na barkach państwa i instytucji publicznych powinien spoczywać obowiązek monitorowania sytuacji takich
osób i udzielania im wsparcia.

W związku z powyższym zwróciłam się do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poddębicach z prośbą o odpowiedź pytania dotyczące wsparcia samotnych osób starszych, a także danych dotyczące liczby takich osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Poddębice oraz monitoringu ich sytuacji.