Prawo do udziału w wyborach jest jednym z filarów demokratycznego państwa. Jest to także niezbędny warunek legalności działania władz państwowych wyłonionych w tym procesie. W trakcie wyborów prezydenckich Polki i Polacy mieszkający za granicą podtrzymują więź z Ojczyzną. Jest to możliwe przez udział w tych ważnych momentach dla przyszłości naszego kraju jakimi są wybory. Już w pierwszej turze wyborów pojawiały się liczne problemy ze zrealizowaniem prawa do głosowania dla osób mieszkających poza granicami Polski. Najczęściej pojawiały się informacje o niedostarczeniu na czas pakietów do głosowania.

Otrzymałam od Polek i Polaków spoza Polski, którzy chcieli się zarejestrować na II turę, wiele zgłoszeń. Te informacje oraz doniesienia prasowe wskazują na problemy z zarejestrowaniem się do spisu wyborców przez dedykowaną stronę internetową należącą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Serwis przestał działać w trakcie trwania okresu na zapisy, co wielu osobom znacząco utrudniło lub uniemożliwiło skorzystanie z konstytucyjnego prawa wyborczego.

Dlatego zwróciłam się do Ministra z pytaniami:

  1. Jaka była przyczyna awarii serwisu?
  2. Jaki podmiot był odpowiedzialny za obsługę i przygotowanie serwisu?
  3. Jakie działania podjęto, żeby ta sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości?

O odpowiedzi z Ministerstwa będę informować na stronie internetowej.