Mieszkańcy Kutna od kilku lat zwracają się do władz samorządowych i różnych instytucji z prośbą o zabezpieczenie i utylizację odpadów niebezpiecznych, znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Majdany 10 w Kutnie. Składowisko nie jest w żaden sposób zabezpieczone ani nadzorowane. W ostatnich latach na składowisku doszło do kilku pożarów. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że letnie upały mogą spowodować kolejne.

W związku ze sprawą wysłałam do Prezydenta Miasta Kutna pismo, w którym poprosiłam o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1) Na jakim etapie znajduje się obecnie sprawa likwidacji nielegalnego składowiska odpadów na Majdanach w Kutnie?
2) Jakie odpady znajdują się na składowisku i jaki jest szacunkowy koszt ich utylizacji?
3) Kto wydał decyzję zezwalająca na składowanie odpadów niebezpiecznych i innych na terenie nieruchomości przy ul. Majdany 10 i kto wystąpił o wydanie tej decyzji?
4) Do czyich kompetencji należy zabezpieczenie i utylizacja składowanych tam odpadów?

Ogrodzenie z siatki jest zniszczone i każdy może bez żadnego problemu wejść na jego teren. Odpady te pozostawiła spółka, która prowadziła na terenie nieruchomości działalność w zakresie m.in. odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Znajdują się tam między innymi duże ilości beczek i innych opakowań zawierających tysiące litrów substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska i mieszkańców.