W ostatnim czasie wiele miejsca poświęca się tematowi wycinki drzew w ramach nowych inwestycji w miastach. Rośnie też świadomość społeczna co do szkodliwości takich działań. Drzewa są bardzo ważne, nie tylko ze względu na estetykę. Ich rola jest dużo większa. Dają wytchnienie w czasie upałów zapewniając cień. Drzewa wpływają też na temperaturę w najbliższej okolicy. Tam, gdzie rosną drzewa, jest po prostu chłodniej, a upały przecież coraz częściej nas dotykają. Dlatego podjęłam interwencję w sprawie wycinki drzew na Rynku Zduńskim i Placu Wolności w Kutnie w ramach ich rewitalizacji. Pismo w tej sprawie trafiło do Prezydenta Miasta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego. 

Z prośbą o podjęcie działania zwrócili się do mnie mieszkańcy zaniepokojeni nagłym zniknięciem drzew. Wcześniejsze informacje na temat inwestycji mówiły, że drzewa mają zostać zachowane.

W swoim piśmie pytam o powody wycinki drzew i planowane nasadzenia zastępcze, a także planowane inne działania pielęgnacyjne zieleni oraz ich koszt. O wyniku interwencji na pewno będę informować.